Кратък урок по английски

“Да” – “Yes, please
“Не” – “No, thank you

Обяснение – кратките форми за съгласие и отрицание на български звучат като в заповедна форма на английски. А както е всеизвестно, на никой не му е приятно да му заповядват, било то англо-говорящ или не 🙂