Христос Воскресе

16:1 А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати за да дойдат и го помажат.
16:2 О Тя отиде и извести на тия, които бяха Го придружавали, и които Го жалееха и плачеха.
16:3 И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгрея слънцето.
16:4 И думаха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? — защото беше твърде голям.
16:5 А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален.
16:6 И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в бяла одежда; и много се зачудиха.
16:7 А той им казва: Недейте се учудва; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото гдето Го положиха.

16:15 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.
16:16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.
16:17 И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;
16:18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.
16:19 И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.
16:20 А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърдяваше словото със знаменията, които го придружаваха.
Амин.

Из Евангелие от Марка

Христос Воскресе.

Воистина воскресе.

2 thoughts on “Христос Воскресе

  1. ВоИстина Възкресе.

    Само ми отбягва екзотеричния смисъл на повторението на 16:6. Забелязва се и други липси но те може да преднамерени.

  2. Иванкис,
    Както винаги зоркото ти око не пропуска нищо. Грешките са поправени. Липсите наистина са преднамерени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.