Най-сетне – визата на Таня

Днес Таня получи виза. YESS! Визата и е присъединителна към моята, което означава, че оттук нататък двамата ще канадидатстваме за една обща виза… като семейство. Голямо облекчение е да знаеш, че вече официално сме приети като семейство от Британската държава и занапред каквото и да се случи ще бъдем третирани заедно пред имиграционните закони на Обединеното кралство. За съжаление радостта ни ще е кратка, тъй като само след две седмици ни предстои да подадем молба за удължаване на текущата ни виза. А това означава безкрайно чакане – последните обработени визи от Home Office (британската служба за обработка на молбите за визи, еквивалент на българското МВР) са от март 2004 и след скандала с издаването на бизнес визи тогава е прекратена по-нататъшната им обработка… за неопределено време. Слуховете твърдят, че след Нова година разглеждането им ще бъде подновено, но… кой знае. Търпение му е майката. Мда…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.