Привет на света!

Привет на света. Току-що бе инсталиран новият блог на Тодор Буков (познат още под партизанските имена Тоше, Тед и Тод). Отсега нататък се предполага, че това ще бъде неговата трибуна, сцена за изява, място за обмяна на клюки, бюро за споделяне на информация, медия за изказване на мнения (официални и не-такива:) ) и най-вече … начина за контакти с приятелите. Много ми липсвате, да знаете.

4 thoughts on “Привет на света!

  1. Ей, Тошенце, и аз бих искал лятото да се съберем “посемейно” на море… но още доста вода има да изтече дотогава и твърде много неизвестни в матрицата 😐 Но считай, че предложението е влязло на първо четене 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.