Чудото на чудесата

Toshe and Tanya's baby first picture

В петък с Таня бяхме на ехограф и видяхме за първи път (всъщност на Таня беше за втори) нашето бебе. Видяхме неговото нежно, деликатно, още формиращо се тяло, неговото мъничко тупкащо сърчице, и аз се почувствах… трудно ми дори да опиша какво чувствах… Това е чудото на чудесата – от две малки невидими клетки от мен и Таня сега в нея расте един бъдещ човек… една бъдеща личност, като мен самия… като нея… Чудо! Не мога да намеря думи. А може би няма и смисъл да ги търся. Чудесата не е необходимо да се обясняват. Мога само да се поклоня пред тайнството, наречено живот. И да свикна с мисълта, че ще има още едно любимо същество на този свят, което ще се нуждае от моите … от нашите грижи, подкрепа и най-вече обич.

Хей, бебо и ти моя мила Таничка. Да знаете, че си ви обичкам.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.